Časté otázky

Prečo dva podpisové hárky?

Petícia má dva podpisové hárky. Jeden je pre NR SR a jeden pre prezidenta SR. Ak sa podarí zozbierať 100 tisíc podpisov pod hárok pre NR SR, tak sa bude NR SR musieť zaoberať týmito požiadavkami. Ak ich NR SR neschváli, pomocou druhého hárku za referendum, musíme vyzbierať 350 tisíc podpisov, aby prezident SR vyhlásil referendum, v ktorom budú môcť občania  rozhodnúť priamo.

Kto môže zbierať podpisy pod petíciu?

Každý má právo vyzývať iné osoby, aby svojim podpisom petíciu podporili. Zbierať podpisy pod petíciu na verejnosti môže len osoba staršia ako 16 rokov.

Kto sa môže podpísať pod petíciu?

Pod petíciu sa môže podpísať  osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má právo voliť do NR SR. Vo výkone petičného práva sa nesmie nikomu brániť. Pri podpisovaní petície je potrebné čitateľne vyplniť požadované údaje, inak je podpis neplatný.

Kde zbierať podpisy?

Podpisy je vhodné zbierať na miestach, kde sa pohybuje väčšie množstvo ľudí. Pri zhromažďovaní podpisov sa nesmie narúšať verejný poriadok, obmedzovať pohyb osôb alebo cestná premávka. Podpisy pod petíciu sa nesmú zbierať vo volebných miestnostiach, nemali by sa ani v ich tesnej blízkosti, odporúčame mimo budovy, kde prebiehajú voľby.

Ako zbierať podpisy?

Osoba zbierajúca podpisy – petičiar by mala vystupovať nevtieravo, pôsobiť slušným dojmom. Občanov oslovovať vhodným spôsobom, príliš sa nevnucovať. Každý má právo petíciu nepodpísať. Ten kto zbiera podpisy, by nemal ľudí presviedčať, ale iba ponúknuť príležitosť. Násilné, alebo inak nevhodné správanie alebo výzor zberateľa môže odradiť i možných podporovateľov petície. Petičiar by mal vedieť na požiadanie poskytnúť aspoň základné informácie o obsahu petície. Pri zbieraní podpisov v blízkosti volebných miestností odporúčame oslovovať ľudí až po vykonaní volebného úkonu. Najľahšie sa podpisy obyčajne zbierajú medzi priateľmi a známymi. Podpisy od neznámych ľudí odporúčame zbierať podpisy aspoň vo dvojici.

Ako môžete pomôcť?

Stačí si vytlačiť petíciu, zozbierať pár podpisov od rodiny, priateľov, známych alebo neznámych a poslať nám ich na adresu uvedenú dole na petičnom hárku.

Čo potrebujem, keď chcem zbierať podpisy?

  • Niekoľko petičných hárkov do NR SR (5-Peticia-NRSR.pdf)
  • Niekoľko petičných hárkov  o referende (6-Peticia-referendum.pdf)
  • Najmenej jednu prílohu k petícii k nahliadnutiu (7-Priloha-k-peticii.pdf)
  • Najmenej jedno vysvetlenie k petícii k nahliadnutiu (2-Vysvetlenie-peticie.pdf)
  • Pero a písaciu podložku A4, najlepšie s klipom.

Web adresa:        www.peticiazalepsieslovensko.sk
FB page:               www.facebook.com/PeticiaZaLepsieSlovensko
Kontaktný mail:  peticia.za.lepsie.slovensko@gmail.com
Petičné hárky:     http://www.spravodlivereferendum.sk/PeticiaZaLepsieSlovensko.zip