Petícia za lepšie Slovensko a voľby do samosprávy

infografikaChceme mať lepšie Slovensko?

Tak treba ísť 15. 11. k voľbám a zvoliť si tých lepších kandidátov za poslancov, starostov a primátorov.

Chceme mať ešte lepšie Slovensko?

Tak treba podpísať Petíciu za lepšie Slovensko.

Už ste podpísali?

Tak ďakujeme! Už je nás viac ako 33 000! Musí nás byť však viac ako 100 000, aby sa našou petíciou zaoberala NRSR.

Ak nám chcete pomôcť nájsť ďalších, tak podpisy zbierame aj v deň volieb, 15.11.2014 pred volebnými miestnosťami.

Kontaktujte nás na: info@peticiazalepsieslovensko.sk, alebo 0914 166 589

Ďakujeme,
Petičný výbor Petície za lepšie Slovensko

Stretnutie petičiarov

V sobotu večer, 11.10.14 sa stretla väčšina petičného výboru a pozvaní hostia za účelom rekapitulácie doterajšej činnosti a diskusie o pokračovaní petície za lepšie Slovensko. Taktiež boli pri tejto príležitosti prevzaté a uložené petičné hárky, v počte niekoľko tisíc, vyzbierané za posledné obdobie viacerými aktívnymi zberačmi a podporovateľmi petície. Účastníci stretnutia sa dohodli na bezodkladnom prepočítaní vyzbieraných petičných hárkov a zverejnení aktuálneho stavu. Ďalej sa prítomní dohodli na diskusia-v-kruhuintenzívnejšom propagovaní petície a na nadviazaní alebo posilnení spolupráce so združeniami a aktívnymi skupinami podobného zamerania. Informácie a posilnení uvedených aktivít budu častejšia ako doteraz zverejňované na stránke petície a budeme sa snažiť do našej činnosti viac zapojiť širokú verejnosť.

 

Ilustračný obrázok