Tlačová správa: Slovensko lepšie vďaka petícii?

Už vyše 23 000 ľudí sa podpísalo pod Petíciu za lepšie Slovensko. Občianski aktivisti plánujú zbierať podpisy aj v deň volieb.

Petícia za lepšie Slovensko vznikla v období kauzy Gorila. Podpísaní občania v nej žiadajú zmenu zákona o referende, prijatie účinných protikorupčných opatrení a dôsledné zúženie imunity poslancov len na výroky v parlamente.

Takéto ciele si dali občania, ktorí už zozbierali viac ako 23 tisíc podpisov pod Petíciu za lepšie Slovensko. Petícia je výnimočná aj tým, že zbiera podpisy súčasne pod dva petičné hárky. Jeden na prerokovanie do parlamentu a jeden za referendum. Ak parlament týmto požiadavkám nevyhovie, bude možné vďaka druhému hárku vyvolať referendum, v ktorom budú môcť o týchto otázkach rozhodnúť občania. Petícia požaduje:

1. Zúžiť imunitu poslancov iba na výroky v parlamente. Organizátori petície sú presvedčení, že imunita poslancov v skutočnosti zrušená nebola, aj keď sa k tomu vláda zaviazala. Tvrdia, že ak by naozaj imunita bola zrušená, tak by už viacerí politici sedeli v nápravno-výchovnom zariadení a nie v parlamente.

2. Prijať balík protikorupčných opatrení, ktoré by zúžili priestor pre rozkrádanie majetku v štátnej a verejnej správe. /v zmysle Protikorupčného minima 2012/

3. Sfunkčniť inštitút referenda, znížením počtu podpisov potrebných na jeho vyhlásenie a zrušením povinnej minimálnej účasti. Ďalej požaduje, aby výsledky referenda mali silu ústavného zákona, ktorého zmena je možná iba referendom.

Dvojpetícia za lepšie Slovensko je jednou z ciest pre občanov získať si funkčný nástroj, pomocou ktorého by mali priamu možnosť ovplyvňovať dianie v spoločnosti. Táto požiadavka zaznieva od občanov stále častejšie a postupne si ju osvojujú aj viacerí politici a politické strany. Spoločenská požiadavka a tlak zo strany občanov však  ako sa zdá, stále nie sú dostatočné na presadenie týchto požiadaviek.

Trestnoprávnu imunitu si poslanci zúžili len v podobe, ktorá im vyhovuje a ako je vidieť, dodnes zabezpečuje beztrestnosť. Politici si stále ponechali  poistky, ktoré ich a ich mecenášov stavajú nad zákon. Napríklad priamy dosah na prokuratúru a súdy. Politická a právna situácia na Slovensku je priaznivá pre korupciu a verejná mienka k jej prejavom tolerantná. Podľa organizátorov petície je potrebné vykonať mnohé nápravné opatrenia.

Referendum – ako základný nástroj priamej demokracie na Slovensku nefunguje vôbec. Ako si inak vysvetliť, že za 20 rokov od kedy bolo referendum v Ústave SR zadefinované, bolo iba jedno úspešné? Iba to referendum, na ktorom sa uzniesla  NR SR a ktorému kampaň robil štát, EU a väčšina politických strán. Ostatné referendá, ktoré boli požadované petíciou, buď neboli zrealizované vôbec, alebo ich NR SR následne vyhlásila za neplatné kvôli povinnej nadpolovičnej účasti voličov.

Už viac ako 20 rokov zvolení zástupcovia zneužívajú dôveru svojich voličov neplnením sľubov, ku ktorým sa vo voľbách zaviazali a konaním v rozpore s volebným programom. Nečudo, že počet voličov medzi občanmi neustále klesá. Preto organizátori petície vyzývajú všetkých občanov – voličov i nevoličov, ako aj politikov, aby sa pričinili o sfunkčnenie referenda na všetkých úrovniach štátnej správy, od celoštátneho až po miestne referendum.

Referendum je nástroj, ktorým môžu občania priamo a priebežne korigovať rozhodnutia ich volených zástupcov. Organizátori petície tvrdia, že referendum je nenásilný, menej nákladný a pritom oveľa účinnejší nástroj v rukách občanov, oproti iným legálnym nástrojom ako sú demonštrácie, štrajky a občianska neposlušnosť. Sú preto rozhodnutí vyzbierať stotisíc podpisov na to, aby požiadavky petície boli prerokované v parlamente. Ak by parlament týmto požiadavkám nevyhovel, tak sú odhodlaní vyzbierať aj tristopäťdesiattisíc podpisov na vypísanie referenda. Veria, že aj vďaka tejto petícii sa otvorí celospoločenská diskusia na tieto témy.

Na to však potrebujú podporu od občanov, ktorí im môžu pomôcť svojím podpisom, informovaním o nej, alebo zberom podpisov vo svojom okolí. Najúčinnejší zber podpisov je podľa organizátorov počas volebných dní, preto v deň volieb do VÚC 9.11.2013 organizujú veľkú zberovú akciu pred volebnými miestnosťami na celom Slovensku. Všetky informácie o petícii ako aj kontakt pre dobrovoľníkov je uvedený na stránke www.peticiazalepsieslovensko.sk

Organizátori petície sa vydali na dlhú a náročnú cestu, ale sledovaním diania v spoločnosti sa denne uisťujú, že je táto námaha vynaložená správne. Ďakujú všetkým za doterajšiu podporu.